77,50€/kk
+ alv

Kokonaisvaltaisempaan turvallisuusjohtamiseen työturvallisuuden laaja lainsäädäntö aina ajantasaisena verkkoversiona. Työsuojelun lisäksi mm. palo-, kemikaali-, sähkö- ja ympäristölainsäädäntöä, yhteensä yli 170 säädöstä. Laintulkinnan tuskaa helpottaa lakien soveltamis- ja tulkintaosion lisäksi Laki-posti ja oikeustapaukset. Kaikki simppelisti verkossa - mutta myös tulostettavissa. Lue lisää ominaisuuksista alta.

Palveluun sisältyvät ominaisuudet


  Seurantalista

Sekä Työpykälissä että Lakipykälistössä pääkäyttäjä voi helposti poimia haluamansa säädökset omalle seurantalistalleen. Tämän lisäksi ylläpito on määrännyt tietyt pakollisesti seurattavat lait, eli kokoelman lakeja, jotka jokaisella käyttäjällä ovat automaattisesti seurannassa. Omalla seurantalistalla olevien lakien muutoksista tulee sähköpostitiedote neljästi vuodessa.

  Laki Posti

Tapaturva Laki -palvelun ylläpito käy neljä kertaa vuodessa läpi palvelussa olevan lainsäädännön ja kirjaa muutokset palveluun. Käyttäjä saa omalla seurantalistallaan olevien säädösten muutoksista sähköpostiviestin. Lisäksi viestissä mainitaan, montako seurantalistan ulkopuolella olevaa säädöstä on muuttunut. Näin käyttäjä pysyy ajan tasalla koko työlainsäädännön kentästä – vaikka keskittyisi seuraamaan tarkemmin vain joitakin tiettyjä säädöksiä.

  Turvakäräjät

Oikeuskäytäntöä, artikkeleita ja muita lainkäytön kannalta oleellisia asioista.

  Tulostuslista

Tulostamisen hallinta on tehty helpoksi, eikä tulosteiden määrää rajoiteta. Esimerkiksi koko työpaikkaa koskettava (nähtävänä pidettävä) lainsäädäntö voidaan tulostaa vaikka jokaiselle ilmoitustaululle. Ensimmäisen tulostamisen jälkeen vain muuttuneet säädökset tarvitsee päivittää, ei koko pumaskaa.

  Lisäkäyttäjät

Käyttäjät kirjautuvat järjestelmään omilla käyttäjätunnuksillaan. Pääkäyttäjä hallinnoi palvelua. Hän voi mm. luoda seurantalistan ja muille henkilöille lisäkäyttäjätunnuksia. Lisäkäyttäjällä on palveluun lukuoikeus. Ensimmäisen lisäkäyttäjän jälkeen muut maksutta.

  Soveltaminen ja Tulkinta

Lainsäädännön soveltaminen ja tulkinta saattaa aiheuttaa kokeneemmallekin päänvaivaa. Lakipykälistön osana olevassa Soveltaminen ja Tulkinta –osiossa tarjoamme käytännön ohjeita ja apua säädösten toimeenpanemiseen, kuten yhteenvetoja, asiakirjamalleja, lomakkeita ja listoja. Täydennämme osiota jatkuvasti mm. käyttäjien tarpeiden ja käytännön työmme kautta.

Lisäpalveluina saatavilla


  Seurantalistan laatimispalvelu

200€ /v + alv

Räätälöimme lakien seurantalistan puolestanne.

Työnantajan eli esimiehen selvilläolovelvollisuus kattaa myös lainsäädännön. Siksi Tapaturva Laki -palvelussa pääkäyttäjän pitää ottaa kantaa siihen, mitä lakeja yrityksessä seurataan. Mikäli lainsäädännön läpikahlaaminen tuntuu tuskaisalta, Tapaturva tarjoaa seurantalistan laatimista lisäpalveluna.

Lisäpalvelun voit valita tilauksen yhteydessä.

  Muutosten tulkinta

50%

Lakipykälistön hinnasta.

Lakimuutosten selkokieliset tulkinnat Laki Postin yhteydessä.

Lisäpalvelu Lakipykälistön tilaajille. Laki Postin yhteydessä kerromme mitä lainsäädännön muutokset tarkoittavat: mitä pitää tehdä ja miten omaa toimintaa pitää muokata.

Lisäpalvelun voit valita tilauksen yhteydessä.

cts = new Tagging();try { cts.render('trigger'); } catch (err) { cts.log(err); }>