7€ /kk
+ alv

Tämä jokaisen työpaikan turvallisuusjohtamisen työkalu sisältää lakisääteisesti nähtävillä pidettävän lainsäädännön aina ajantasaisena verkkoversiona. Sisältää n. 70 keskeistä säädöstä työturvallisuuteen ja työsuhteeseen liittyen. Laintulkinnan tuskaa helpottaa lakien soveltamis- ja tulkintaosion lisäksi Laki-posti ja oikeustapaukset. Lue lisää ominaisuuksista alta.

Palveluun sisältyvät ominaisuudet


  Seurantalista

Sekä Työpykälissä että Lakipykälistössä pääkäyttäjä voi helposti poimia haluamansa säädökset omalle seurantalistalleen. Tämän lisäksi ylläpito on määrännyt tietyt pakollisesti seurattavat lait, eli kokoelman lakeja, jotka jokaisella käyttäjällä ovat automaattisesti seurannassa. Omalla seurantalistalla olevien lakien muutoksista tulee sähköpostitiedote neljästi vuodessa.

  Laki Posti

Tapaturva Laki -palvelun ylläpito käy neljä kertaa vuodessa läpi palvelussa olevan lainsäädännön ja kirjaa muutokset palveluun. Käyttäjä saa omalla seurantalistallaan olevien säädösten muutoksista sähköpostiviestin. Lisäksi viestissä mainitaan, montako seurantalistan ulkopuolella olevaa säädöstä on muuttunut. Näin käyttäjä pysyy ajan tasalla koko työlainsäädännön kentästä – vaikka keskittyisi seuraamaan tarkemmin vain joitakin tiettyjä säädöksiä.

  Turvakäräjät

Oikeuskäytäntöä, artikkeleita ja muita lainkäytön kannalta oleellisia asioista.

  Tulostuslista

Tulostamisen hallinta on tehty helpoksi, eikä tulosteiden määrää rajoiteta. Esimerkiksi koko työpaikkaa koskettava (nähtävänä pidettävä) lainsäädäntö voidaan tulostaa vaikka jokaiselle ilmoitustaululle. Ensimmäisen tulostamisen jälkeen vain muuttuneet säädökset tarvitsee päivittää, ei koko pumaskaa.

  Lisäkäyttäjät

Käyttäjät kirjautuvat järjestelmään omilla käyttäjätunnuksillaan. Pääkäyttäjä hallinnoi palvelua. Hän voi mm. luoda seurantalistan ja muille henkilöille lisäkäyttäjätunnuksia. Lisäkäyttäjällä on palveluun lukuoikeus. Ensimmäisen lisäkäyttäjän jälkeen muut maksutta.

Lisäpalveluna saatavilla


  Seurantalistan laatimispalvelu

80€ /v + alv

Räätälöimme lakien seurantalistan puolestanne.

Työnantajan eli esimiehen selvilläolovelvollisuus kattaa myös lainsäädännön. Siksi Tapaturva Laki -palvelussa pääkäyttäjän pitää ottaa kantaa siihen, mitä lakeja yrityksessä seurataan. Mikäli lainsäädännön läpikahlaaminen tuntuu tuskaisalta, Tapaturva tarjoaa seurantalistan laatimista lisäpalveluna.

Lisäpalvelun voit valita tilauksen yhteydessä.